Press release

press 게시판 전체목록
55
[공유 2016-04-21 ] 스마트 코리아, 홍보모델 김신영 발탁…전설의 ’포포’이미지 부각
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2016.04.26
 • 조회수 : 2035
smartkorea 2016.04.26 2035
54
[공유 2015-10-27 ] 스마트코리아, 신형 포투 앞세워 영업 총력전 펼친다
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2015.10.27
 • 조회수 : 2045
smartkorea 2015.10.27 2045
53
[공유 2015.09.17 ] 좁은 길 최강자, 스마트 포투
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2015.09.17
 • 조회수 : 1816
smartkorea 2015.09.17 1816
52
[공유 2015-08-29 ] 스마트, 프랑크푸르트서 포투 지붕 벗긴다
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2015.08.29
 • 조회수 : 1910
smartkorea 2015.08.29 1910
51
[공유 2015-07-07 ] 3세대 ‘스마트 포투’ 출시
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2015.07.07
 • 조회수 : 2020
smartkorea 2015.07.07 2020
50
[ 공유 2015-04-30 ] 스마트코리아, 봄맞이 무상점검 및 할인 실시
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2015.04.30
 • 조회수 : 1880
smartkorea 2015.04.30 1880
49
[공유 2015-04-28 ] 3세대 스마트 포투, 연내 국내 출시 가시권
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2015.04.28
 • 조회수 : 2002
smartkorea 2015.04.28 2002
48
[공유 2015-03-10 ] 스마트코리아, 쿠페 전 모델 ‘툴레 루프박·무이자 할부’ 프로모션
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2015.03.10
 • 조회수 : 2031
smartkorea 2015.03.10 2031
47
[공유 2014-12-18 ] 스마트, ‘하버스게이트 스트리트 모터 페스티벌’ 참가
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.12.18
 • 조회수 : 1847
smartkorea 2014.12.18 1847
46
[공유 2014-12-08 ] “999cc, 102마력의 위력” 스마트 브라부스 출시
 • 작성자 : smartkorea
 • 작성일 : 2014.12.08
 • 조회수 : 1889
smartkorea 2014.12.08 1889